Nuusbrief 17 op 22 Mei 2017

Gedagte van die week:”Wees almal eengesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig en vriendelik..(1 Pet 3:8)

Noag se arkie bied 3 groepies aan. Die Olifantjies is vir 3 -4 jariges wat reeds oor blaasbeheer beskik en uit 'n bekertjie kan drink. Die Kameelperde en Zebras is vir 4 - 5 jariges wat reeds 'n volledige skoolgereedheidsprogram volg.

BEHEERLIGGAAM

BEHEERLIGGAAM SE MISSIE:

Die beheerliggaam strewe daarna om deurgaans in die beste belang van die leerders, opvoeders en ouers van die skool te dien en sal, as verteenwoordiger van die ouergemeenskap van die skool, hom deurgaans beywer vir die handhawing van die missie en doelstellings van die skool en die beheerliggaam, met alle magte tot sy beskikking.

BEHEERLIGGAAM LEDE:

Portefeulje Naam Diens Begin Verjaarsdag Epos
Voorsitter Jaco Burger 3 Maart
Stigter Debbie Botes 01/01/2009 10 Mei pcs@parys.co.za
Onder Voorsitter Bennie Pretorius 01/04/2015 19 Januarie benniep@parys.co.za
Hoof Vivienne Koch 01/01/2014 17 Mei pcshoof@parys.co.za
Bemarking Lucien van Zyl
Kuns en Kultuur Zaza Marais 01/01/2009
01/01/2012
6 Junie zazamarais@webmail.co.za
Fondsskeppingsprojekte Rassie Erasmus 01/04/2015 29 Desember rassiejnr71@gmail.com
Sport Ruan vd Westhuizen 01/04/2015 18 Desmeber ruan@namgola@gmail.com

VERTEENWOORDIGERS SONDER STEMREG:

Portefeulje Naam Diens Begin Verjaarsdag Epos
Intermedier en Senior Fase Tresia Jackson 25/01/2014 23 November tresiajackson@gmail.com
Grondslagfase
Kleuterskool