Nuusbrief 17 op 22 Mei 2017

Gedagte van die week:”Wees almal eengesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig en vriendelik..(1 Pet 3:8)

Noag se arkie bied 3 groepies aan. Die Olifantjies is vir 3 -4 jariges wat reeds oor blaasbeheer beskik en uit 'n bekertjie kan drink. Die Kameelperde en Zebras is vir 4 - 5 jariges wat reeds 'n volledige skoolgereedheidsprogram volg.

INTERMEDIER EN SENIOR GR. 4 – 7

Die Graad 4, 5 en 6 klas tesame met senior fase wissel reeds klasse ingedeel volgens vakke. Die intermediere fase volg reeds die NKAV deurlopend Graad R-7 is daar slegs 15 leerders per klas.

Senior : Graad 7

By PCS is ons Graad 7 klas ook die leiers vir die jaar. Die Leiers het `n voog by die skool wat leiding bied en hulle hanteer die vlaghys en stryk asook inspeksies en vele ander verantwoordelikhede aan hul deurgegee.

LEERAREAS